1. Πολιτική επιστροφής προϊόντων

Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε ‘‘επιστροφή χρημάτων’’ και να επιστρέψετε τα προϊόντα, αυστηρά εντός του χρονικού διαστήματος δεκατεσσάρων (14) ημερών από την ημέρα παραλαβής της παραγγελίας. 

 

Στην περίπτωση αυτή επιβαρύνεστε εσείς με:

Τα έξοδα μεταφοράς των προϊόντων με εταιρεία courier

Τα έξοδα ασφάλισης

Τα έξοδα εκτελωνισμού για χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

 

Η διαδικασία που ακολουθείται είναι η εξής: 

1. Ειδοποιείτε το αρμόδιο τμήμα “Air Jewelry” με email στο info@airjewelry.gr ή τηλεφωνικώς στο (+30) 698 351 0259 εντός της ανωτέρω προθεσμίας. 

2. Έπειτα θα σας αποσταλεί το ειδικό έντυπο ‘‘επιστροφής χρημάτων’’ το οποίο θα συμπληρώσετε.

3. Αποστολή του παραπάνω εγγράφου συμπληρωμένο μέσω email στο info@airjewelry.gr .  

 

Απαραίτητες προϋποθέσεις προκειμένου η αίτησή σας να γίνει δεκτή είναι το κάθε προϊόν προς επιστροφή να:

1. Βρίσκεται στην αρχική του άριστη κατάσταση, άθικτο και αχρησιμοποίητο, μέσα στη συσκευασία “Air Jewelry“.

2. Έχει παραληφθεί, ελεγχθεί και εγκριθεί από την εταιρεία.

3. Συνοδεύεται απαραίτητα από την πρωτότυπη απόδειξη και όλα τα λοιπά έγγραφα αγοράς.

 

 

Στην περίπτωση που πληρούνται οι παραπάνω προϋποθέσεις υποχρεούμαστε να σας επιστρέψουμε το τίμημα που έχετε καταβάλλει εντός 30 ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία παραλαβής της παραγγελίας προς επιστροφή.

Κατά την παραλαβή του προϊόντος σας συστήνουμε να ελέγξετε προσωπικά το προϊόν που παραδίδεται και να επιβεβαιώσετε ότι παραμένει άθικτη η συσκευασία του.

2. Πολιτική αλλαγής προϊόντων

 

Έχετε το δικαίωμα να επιστρέψετε τα προϊόντα που αγοράσατε και να ζητήσετε την αλλαγή τους με άλλο προϊόν ή προϊόντα, αυστηρά εντός του χρονικού διαστήματος τριάντα (30) ημερών από την ημέρα παραλαβής της παραγγελίας.

 

Στην περίπτωση αυτή επιβαρύνεστε εσείς με:

Τα έξοδα μεταφοράς των προϊόντων με εταιρία courier

Τα έξοδα ασφάλισης

Τα έξοδα εκτελωνισμού για χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

 

Σε περίπτωση που το αλλαχθέν προϊόν είναι μικρότερης αξίας από αυτό της αρχικής σας παραγγελίας, δεν θα σας επιστρέψουμε τη χρηματική διαφορά. Η χρηματική διαφορά  πιστώνεται στο όνομα του πελάτη για μελλοντικές αγορές.

 

Η διαδικασία έχει ως εξής:

1. Ειδοποιείτε το αρμόδιο τμήμα “Air Jewelry” με email στο info@airjewelry.gr ή τηλεφωνικώς στο (+30) 698 351 0259 εντός της ανωτέρω προθεσμίας (30 ημερών). 

2. Έπειτα θα σας αποσταλεί το ειδικό έντυπο ‘‘Αλλαγής Προϊόντων’’ το οποίο θα συμπληρώσετε.

3. Αποστολή του παραπάνω εγγράφου συμπληρωμένο μέσω email στο info@airjewelry.gr  

 

Απαραίτητες προϋποθέσεις προκειμένου η αίτησή σας να γίνει δεκτή είναι το κάθε προϊόν προς αλλαγή να:

1. Βρίσκεται στην αρχική του άριστη κατάσταση, άθικτο και αχρησιμοποίητο, μέσα στη συσκευασία “Air Jewelry“.

2. Έχει παραληφθεί, ελεγχθεί και εγκριθεί από την εταιρεία.

3. Συνοδεύεται απαραίτητα από την πρωτότυπη απόδειξη αγοράς και όλα τα λοιπά έγγραφα.

 

Κατά την παραλαβή του προϊόντος, σας συστήνουμε να  το ελέγξετε προσωπικά και να επιβεβαιώσετε ότι παραμένει άθικτη η συσκευασία του.

Αλλαγή των ήδη αλλαχθέντων προϊόντων δεν επιτρέπεται.